Vellen en rooien

Bomen langs wegen of in een bebouwde omgeving kunnen overlast veroorzaken. Dit kan één van de redenen zijn om een boom te moeten verwijderen. Ook ziekte of de beperkte levensduur kan een reden zijn voor het verwijderen van een boom.

Om goed en veilig in een boom te werken, zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Het verwijderen van een boom wordt door ons op een veilige, gecontroleerde wijze uitgevoerd.

Wij hebben ruime ervaring met het vellen van bomen en wij passen daarbij afhankelijk van de situatie uiteenlopende verwijderingstechnieken toe. Of het nu gaat om het verwijderen van bomen door middel van klim- en afvangtechnieken, het vellen eventueel met behulp van een telekraan of het afbreken van de boom met behulp van een hoogwerker.

Voor het verwijderen van bomen is in de meeste gemeenten een kapvergunning vereist. Over het algemeen neemt het vergunningentraject 6-8 weken in beslag. Wilt u er zeker van zijn welk beleid binnen uw gemeente geldt, bel dan even met uw gemeente of kijk op de website bij omgevingsvergunning.

Zodra de kapvergunning binnen is, kunnen wij op een juiste en verantwoorde wijze de boom vellen en eventueel de boomstronk verwijderen. De stronk kan door een stobbenfrees uit de grond worden gefreesd.

Wilt u het stamhout bewaren voor in de kachel of voor een ander doeleinde, dan kunnen wij dit voor u op maat zagen.