Advies en onderzoek

Regelmatig onderhoud aan bomen is nodig, zodat de veiligheid kan worden gewaarborgd en om problemen in de ontwikkeling tijdig bij te sturen. Bij bomen kunnen een groot aantal ziekten en aantastingen voorkomen, bijvoorbeeld: insectenaantastingen, schimmel- en bacterieziekten, slechte bodemomstandigheden en schade door weersinvloeden. De gevolgen hiervan kunnen zeer divers zijn.

Als eigenaar van een boom bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw bomenbestand en  aansprakelijk bij schade aan eigendommen en personen door onvoldoende onderhoud aan de boom. Afhankelijk van de conditie van de boom is het raadzaam deze jaarlijks of om de twee jaar te laten controleren.

Na een visuele boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment, VTA) kunnen wij u vaak vertellen of uw boom veilig is en adviseren wij u over de te nemen maatregelen om de boom zo lang mogelijk te behouden. Dit kan door zowel boven- als ondergrondse ingrepen. Hierbij valt te denken aan het snoeien, plaatsen van een COBRA (kroonverankering), beschermen van de stam en wortelgestel, bemesten of beluchten.

Wanneer de boomveiligheidscontrole onvoldoende uitsluitsel biedt, is nader onderzoek nodig. Om te bepalen wat het meest verantwoord is, kunnen wij boomtechnisch onderzoek verrichten naar holten of rottingen en groeiplaatsonderzoek doem naar de bodemgesteldheid rondom de boom.

Omdat iedere boom uniek is, komen we graag bij u langs om de situatie te bekijken en een vrijblijvend advies uit te brengen.

U kunt ook contact opnemen voor spoedeisende hulp bij stormschade of dreigend gevaar voor mensen of gebouwen.